Irina Naam with Swami Chidanand Saraswati | Fire Ceremony by Ganges, Rishikesh 2022

Farewell | Irinanaam Spiritual Retreat | Sweet Memories of Divine

World Welfare Prayer | IRINANAAM SPIRITUAL RETREAT

BODY – IRINANAAM SPIRITUAL RETREAT

VEDIC HEALING HAWAN

GANGA AARTI